Phú Quốc quá trời dép!!!

Home / Phú Quốc quá trời dép!!!

KẾ HOẠCH

Chiến dịch “Phú Quốc quá trời dép!!!”

 

  1. GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Phú Quốc Sạch và Xanh là nhóm của những người yêu mến Phú Quốc hoạt động tình nguyện vì môi trường Phú Quốc được hình thành từ năm 2015. Nhóm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông, nhặt rác… với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng từ đó xây dựng một Phú Quốc sạch, xanh và không còn rác. Một số hoạt động của nhóm như: Chiến dịch Dọn sạch bãi biển hàng tháng, đổi rác lấy quà, Bản tin Phú Quốc Ét Ô Ét…

 

  1. MỤC ĐÍCH – MỤC TIÊU
  2. Mục đích

– Tăng cường sự quan tâm và hiểu biết của người dân Phú Quốc, khách du lịch và mọi người về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ở Phú Quốc;

– Kêu gọi mọi người trên khắp Việt Nam quan tâm hơn đến môi trường biển và hành động vì môi trường biển;

– Báo động về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa và khuyến khích lối tiêu dùng bền vững;

– Kêu gọi các hành động vì môi trường Phú Quốc.

  1. Mục tiêu

– Xây dựng 2 – 3 mô hình từ 2 tấn dép nhặt được ở các bãi biển của Phú Quốc và trưng bày nó ở Dinh Cậu, Phú Quốc;

– Kêu gọi 500 bài viết checkin với mô hình và đăng Facebook kèm hashtag #phuquocquatroidep #cakhongcandep #saobienkhongcandep

– Kêu gọi sự tham gia của 200 tình nguyện viên;

– Xây dựng một bộ ảnh “Dép và biển”;

– Phân loại 50 “đôi dép” còn dùng được và tặng cho mọi người.

THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

– Fanpage: https://www.facebook.com/phuquocsachvaxanh

– Số điện thoại: 

+ Trần Văn Sanh (Trưởng nhóm Phú Quốc Sạch và Xanh): 0974396796

+ Trương Nguyễn Luân (Trưởng chiến dịch “Phú Quốc quá trời rác!!!”): 0844553520

Để bình luận bạn cần

Your email address will not be published.

Đây là cửa hàng của nhóm Phú Quốc Sạch và Xanh