Profile Category: Founder

Home / Founder
Trần Văn Sanh
Profiles

Trần Văn Sanh

Tiêu chí của nhóm trong những năm gần đây muốn càng nhìu người tham gia vào các chiến dịch làm sạch bãi biển công cộng để mọi người tự nhận thấy những gì mình đã làm ảnh hưởng đến môi trường biển như thế nào. Xây dựng một Phú Quốc nói không với ống hút nhựa.

Đây là cửa hàng của nhóm Phú Quốc Sạch và Xanh